Új lendület a Szilícium Mező Klaszter életében

Megtartotta idei első közgyűlését a Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter 20022.03.18-án. Vámosi Gábor, a klasztermenedzseri feladatokat ellátó Szilícium Mező Kft. ügyvezetője bemutatta az új menedzsment tagokat és felvázolta a Klaszter stratégiáját. A közgyűlésen többek között elfogadásra került az új Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve megválasztották az Elnökségi tagokat, Elnököt is.
A jó hangulatú közgyűlésen számos ötletről és tervről egyeztettek a jelenlévők, így aktív év elé nézünk.

Share this post