Calendar
Projektek Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter
Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter

 
Az Észak-alföldi Régió fejlődésének alapvető feltétele, hogy megtaláljuk a régió adottságaira épülő, az EU-s átlaghoz történő felzárkózást lehetővé tevő fejlesztési területeket. Az informatika az egyik legfontosabb ilyen terület (kulcságazat), ami egyúttal komoly fejlődési hatást gyakorolhat a gazdaság és a társadalom többi szegmensére is.
 
A Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter elsősorban az Észak-alföldi Régióban az informatikai ágazatban működő, innovatív eredményekkel már rendelkező cégek és kapcsolódó intézmények együttműködő hálózatának, kapcsolatrendszerének szisztematikus kiépítésével jön létre. A Szilícium Mező Klaszter tagjai az eddigi - alapvetően a Debreceni Egyetem támogató szerepvállalásával kialakult - együttműködések alapján felismerték, hogy fejlesztéseiket összehangoltan végezve versenyképesebb technológiák, termékek és szolgáltatások előállítására képesek.
 
A klaszter - a menedzsment szervezeten keresztül - tagjainak az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
— a tagok közötti együttműködés erősítése, új kooperációs lehetőségek feltérképezése és üzleti lehetőségek megteremtése, közös pályázatok, K+F+I projektek elősegítése, megszervezése
— a kétirányú tudástranszfer felgyorsítása
célzott humányerőforrás fejlesztés, a közös fejlesztésekhez kapcsolódó képzések és oktatás megvalósítása, az értékláncok mentén közös oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenység menedzselése
— közös érdekérvényesítő tevékenység koordinálása
— a K+F+I kapcsolatok üzleti célú kiterjesztése
— a spin-off, start-up vállalkozások megalakításának támogatása, fejlesztése, hatékony inkubálása valamint a klaszterbe integrálása
— exportlehetőségek feltérképezése
— benchmarking tevékenység kialakítása, benchmarking klub szervezése és működtetése
— közös beszerzések, szolgáltatások megszervezésének támogatása
külső és belső kommunikáció elősegítése érdekében webportál tervezése és működtetése
az innovatív eredmények közös kommunikálása
PR és reklámanyagok készítése
partnerkapcoslatok építése, partneri találkozók szervezése hazai és nemzetközi vonatkozásban
forráskoordináció és a klaszter céljait szolgáló pályázatkészítés segítése
adminisztráció és projektelszámolás támogatása
 
 
Teljes költségvetés:   53.000.000 Ft
Támogatás összege:  36.400.000 Ft
 
Projektgazda:
Debreceni INFO PARK Nonprofit Közhasznú Kft.
4028 Debrecen, Kassai út 26.
 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
 
Utolsó frissítés: 2010. február 1.