Calendar
Projektek HURO ICT együttműködés
HURO ICT együttműködés

 

Magyar-román határon átnyúló együttműködés az információtechnológia terén

(HURO/1001/005/2.1.2)
 
 
 
A  projekt célja a határon átnyúló együttműködések elősegítése az ICT és a kapcsolódó iparágak vállalkozásai között. A Hajdú-Bihar és Bihor megyékben működő vállalkozások a gazdasági recesszió időszakában csak úgy tudnak versenyképesek maradni, ha a költségeiket minimálisra tudják csökkenteni, többet fordítanak innovációra, kutatás-fejlesztésre, valamint ha szervezetten együttműködnek (formálisan v. informálisan) más vállalkozásokkal, intézményekkel. Mivel a hálózatépítés, klaszterizálás alapvetően erősíti a belső kohéziót, növeli a versenyképességet, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a két megyében található ICT vállalkozások hogyan tudják együtt – a Szilícium Mező Klaszter meglévő tapasztalataira alapozva - kihasználni a klaszterbe szerveződésből adódó előnyöket. A fenti cél megvalósítása érdekében a Szilícium Mező Klaszter folyamatosan kutatja a határon átnyúló együttműködési lehetőségeket.
 
A projekt keretében két alternatívát vizsgálunk meg:
• a magyar jogszabályok által megengedett módon - a Szilícium Mezőhöz csatlakoznak a határ román oldalán működő vállalkozások, szervezetek (interklaszter kialakítása)
• a Bihor és más határ menti román megyék vállalkozásai saját klasztert hoznak létre a Szilícium Mező Klaszter segítségével, és a továbbiakban a két klaszter szoros együttműködésben, egymást segítve, ha kell, kiegészítve működik, közös projekteket, pályázatokat generál.
 
A projekt olyan magyar-román közös fejlesztések megvalósítását is célul tűzi ki, amelyek közös európai programokban (pl. EUREKA, FP 7) történő részvételt biztosítanak. Ezért is lényeges az olyan “best practice”-ek bemutatása, amelyek segítenek abban, hogy a két térség vállalkozói, közös fejlesztései az európai színtéren, a nemzetközi piacokon is megjelenhessenek.

 

A projekt keretében elkészül egy részletes tanulmány, amely az iparágon belüli határon átnyúló együttműködés módját, feltételeit és lehetőségeit vizsgálja. Konferenciákon és benchmarking klubokon ismertetjük a vállalkozói együttműködések lehetőségeit, interjúkat és egy adatbázist készítünk, valamint konkrét lehetőségek kidolgozásával segítjük elő a két térség vállalkozásainak klaszter szintű együttműködését.

 

Bővebb információ: http://www.sziliciummezo.hu/hurointercluster/index.htm

 

Projektgazda:

 Debreceni INFO PARK Nonprofit Közhasznú Kft.
 4028 Debrecen, Kassai út 26.