KLASZTER - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA      
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter
 
Az Észak-alföldi Régió fejlődésének alapvető feltétele, hogy megtaláljuk a régió adottságaira épülő, az EU-s átlaghoz történő felzárkózást lehetővé tevő fejlesztési területeket. Az informatika az egyik legfontosabb ilyen terület (kulcságazat), ami egyúttal komoly fejlődési hatást gyakorolhat a gazdaság és a társadalom többi szegmensére is.
 
A Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter elsősorban az Észak-alföldi Régióban az informatikai ágazatban működő, innovatív eredményekkel már rendelkező cégek és kapcsolódó intézmények együttműködő hálózatának, kapcsolatrendszerének szisztematikus kiépítésével jön létre. A Szilícium Mező Klaszter tagjai az eddigi - alapvetően a Debreceni Egyetem támogató szerepvállalásával kialakult - együttműködések alapján felismerték, hogy fejlesztéseiket összehangoltan végezve versenyképesebb technológiák, termékek és szolgáltatások előállítására képesek.
 
A klaszter - a menedzsment szervezeten keresztül - tagjainak az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
— a tagok közötti együttműködés erősítése, új kooperációs lehetőségek feltérképezése és üzleti lehetőségek megteremtése, közös pályázatok, K+F+I projektek elősegítése, megszervezése
— a kétirányú tudástranszfer felgyorsítása
— célzott humányerőforrás fejlesztés, a közös fejlesztésekhez kapcsolódó képzések és oktatás megvalósítása, az értékláncok mentén közös oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenység menedzselése
— közös érdekérvényesítő tevékenység koordinálása
— a K+F+I kapcsolatok üzleti célú kiterjesztése
— a spin-off, start-up vállalkozások megalakításának támogatása, fejlesztése, hatékony inkubálása valamint a klaszterbe integrálása
— exportlehetőségek feltérképezése
— benchmarking tevékenység kialakítása, benchmarking klub szervezése és működtetése
— közös beszerzések, szolgáltatások megszervezésének támogatása
— külső és belső kommunikáció elősegítése érdekében webportál tervezése és működtetése
— az innovatív eredmények közös kommunikálása
— PR és reklámanyagok készítése
— partnerkapcoslatok építése, partneri találkozók szervezése hazai és nemzetközi vonatkozásban
— forráskoordináció és a klaszter céljait szolgáló pályázatkészítés segítése
— adminisztráció és projektelszámolás támogatása
 
 
Teljes költségvetés:   53.000.000 Ft
Támogatás összege:  36.400.000 Ft
 
Projektgazda:
Debreceni INFO PARK Nonprofit Közhasznú Kft.
4028 Debrecen, Kassai út 26.
 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
 
Utolsó frissítés: 2010. február 1.